unnamed (10)"והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך"

מצוות התפילין היא מצווה מהתורה - מדאוריתא.

תהליך הכנת התפילין ופרטי מצוות הנחתה עוברים בתורה שבעל פה מהר סיני ועד היום.

התפילין עשויים מ:

 1. פרשיות.
 2. בתי התפילין.
 3. רצועות.

הפרשיות 

הפרשיות הן החלק העיקרי בתפילין.1111

מבחינה הלכתית, עדיף הידור בפרשיות מהידור בבתים.

בתפילין ישנם ארבע פרשיות.

בתפילין של יד כל הפרשיות כתובות על קלף אחד, ואילו בתפילין של ראש כל פרשיה כתובה על קלף נפרד.

התורה מזכירה בארבע מקומות את מצוות התפילין, ומסורת בידינו (הלכה למשה מסיני) שארבעת הפרשיות האלו צריכות להימצא בתפילין.
 
פרשיה ראשונה: "קדש" – שמות (פרק י"ג פסוקים א'-י' ).
פרשית קדש עוסקת ביציאת מצרים, ומתוך כך בקדושת הבכורות באדם ובבהמה ובפדיונם. (הקשר בין יציאת מצרים לבכורות נוצר במכה העשירית – מכת בכורות בה הבדיל הקב"ה בין בכורות מצרים לבכורות ישראל).
 

פרשיה שניה: "והיה כי יביאך" –  שמות (פרק י"ג פסוקים י"א-ט"ז).
פרשייה זו עוסקת ביציאת מצריים ובפדיון בכורות, כמו פרשיית "קדש",  ומוסיפה את קדושת המצווה דווקא בארץ ישראל.

פרשיה שלישית: "שמע" –  דברים (פרק ו' פסוקים ד'-ט').
פרשיה זו  הפכה להיות הסמל היהודי.
בקריאת שמע אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, ולא לחינם יהודים רבים מסרו נפשם כשפרשה זו בפיהם.
מגלים לנו חז"ל,שפרשיה זו נאמרה לראשונה ע"י בני יעקב, הם פונים לאביהם יעקב-ישראל ומצהירים בפניו על כך שהם מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים.
 
פרשיה רביעית: "והיה אם שמע" – דברים (פרק י"א פסוקים י"ג- כ"א ).
אחד מעיקרי האמונה הוא ההשגחה הפרטית שיש להקב"ה על כל בריאה בעולם.
פועל יוצא מהשגחה זו היא מערכת השכר והעונש שיש בעולם. פרשית "והיה אם שמוע" מלמדת על מערכת זו.
 

unnamed (9)מהלכות הכתיבה

כתיבת פרשיות התפילין זו מלאכה הדורשת דיוק, זמן רב, שקט נפשי, ריכוז, כישורים ויכולות.
פרשיות התפילין נכתבות בכתב קטן מאוד (גובה האות כ-2 מ"מ), וצריכה להיות הקפדה על אותיות שלמות וברורות, ללא כל חיבור בין האותיות.
הלכות הכתיבה רבות ומורכבות, וכוללות את דרך הכתיבה וצורת האותיות. אביא שתי הלכות כדוגמא.
 • יתרות וחסרות - הכתיבה חייבת להיות בדיוק כמו שכתוב בתורה. אסור שתהיה אות נוספת (= אות יתירה). אפילו כתיבת "מצות" במקום "מצת" (שמות י"ג/ו') פוסלת את הפרשיה. וכן אות שחסרה פוסלת את הפרשיה, אפילו "בבנך" במקום "בבניך" (שמות י"ג/י"ד).
 • כתיבה כסדרן - הפרשיות צריכות להיכתב על פי הסדר. המילה שכתובה קודם בפסוק, צריכה להיכתב קודם, ואפילו אות שנשכחה אי אפשר להשלים. (לפעמים אפשר למחוק את הכתוב לאחריה ולחזור לכתוב על פי הסדר).

מחירי הפרשיות

מחיר הפרשיות מושפע מכמה גורמים עיקריים: הדיוק ההלכתי, הסופר, סגנון הכתב, איכות הקלף, הידורים שונים.
 • הדיוק ההלכתי - יש כללים ברורים מאוד בהלכה, כיצד צריכים לכתוב ומה צריכה להיות הצורה של כל אות.
  אמנם מדובר על כתב יד ויש בהכרח הבדלים בין הכתבים השונים, אבל יש שינויים שיכולים לפסול את האות. לא בהכרח אות יפה יותר היא גם הלכתית יותר. ככל שרמת הדיוק ההלכתי גבוהה יותר, מחירו גבוהה בהתאם.
 • סגנון הכתב - מעבר לדיוק ההלכתי של הפרשיה, יש משמעות גם ליופי החזותי שלה "זה א-לי ואנווהו". ככל שהכתב יפה יותר, ואחיד יותר, הפרשיות יעלו יותר.
 • איכות הקלף - ניתן למצוא קלף באיכויות שונות, ובהתאם לאיכות הקלף, מחירו.
  יותר מכך, כל אחת מפרשיות התפילין של ראש צריכה להיכנס לבית, שהוא צר יחסית. אם מכניסים את הפרשיה בלחץ לתוך הבית, היא יכולה להיפסל. כדי למנוע בעיה זו מיצרים קלף דק יותר בצורה משמעותית. קלף זה, שהינו יקר יותר, מאפשר להכניס את הפרשיות בבטחה. (אצלנו במכון, תפילין בהמה גסה נמכרות רק עם קלף ראש דק).
 • הידורים שונים - פרשיות מהודרות הן פרשיות יפות הנכתבות על פי כל הנדרש בהלכה, מלבד ההכרח הבסיסי ביותר שהכתיבה תתבצע ע"י סופר ירא שמיים ועל פי הלכות הכתיבה, ישנם הידורים נוספים כגון: תיוג מלא, צורת אותיות מדוייקת לחלוטין, ועוד.
ישנם מספר דברים המעלים את רמת הידור הפרשיות, בניהם טבילה במקווה וכתיבת יום אחד (הפרשיות נכתבות כולן באותו יום).
 

unnamed (4)

בתי תפילין:

בקניית בתי תפילין יש מגוון רחב מאוד של אפשרויות.
ההבדל העיקרי הוא בדרך ייצור הבתים והחומר ממנו הם עשויים.

רקע כללי:

הבית של יד: הוא חלל אחד גדול עשוי מעור אליו נכנס קלף אחד ארוך עליו כתובים כל ארבעת הפרשיות.
 
הבית של ראש: הוא בעצם בית המורכב מארבע בתים נפרדים המוצמדים יחד כדי ליצור את הריבוע. בתפילין אלו כל פרשיה כתובה על קלף נפרד ומוכנסת לבית שלה.
 
בתים מבהמה דקה: סוג הבתים הפשוט יותר מיוצר מבהמה דקה ונקרא בתים פשוטים מהודרים.
היתרון הגדול של בתים אלו הוא מחירם הזול.
החיסרון המשמעות של בתים אלו הוא, שאינם עמידים בפני פגיעות ונפילות, ואינם  עמידים ללחות שפוסלת לא פעם את הפרשיות הנמצאות בפנים. הן אינן מתאימות להנחה יום יומית.
עד לפני פחות מ100 שנה, כל בתי התפילין היו מיוצרים מבהמה דקה (עור של כבש, עז או פשוט קלף ) כי לא ידעו לייצר מבהמה גסה. אך מאחר וזה מה שהיה, השקיעו ביצור הבתים הרבה זמן ויידע.
הגיעו לידינו תפילין בני מאה-חמישים שנה, שמצבם טוב יותר ממצב תפילין בהמה דקה שמיוצרות היום - לאחר שנה של שימוש.
 
בתים מבהמה גסה: בתי תפילין מבהמה גסה הם בתי תפילין המיוצרים מהעור הנלקח מהעורף של השור. מקום זה הוא העבה והחזק ביותר בעור השור.
הכנת בתי תפילין אלו כרוך בתהליך ארוך. בתים אלו יקרים בהרבה מבתים המיוצרים מבהמה דקה, אולם הם עמידים יותר לשחיקה ופגיעות. אטימותם מפני לחות גבוהה וגם אם הם נופלים או נפגמים, בד"כ, ניתן לתקנם ואין צורך בהחלפה.
גם בתים אלו זקוקים לשמירה מלחות ומחום גבוה (כמו במכונית ביום שמש).
 

רמות בתי התפילין מבהמה גסה:

כשמדובר בבתי תפילין מבהמה גסה ישנם שלוש רמות עיקריות:
 1. רמה בסיסית - רוב פרוד: ההגדרה ההלכתית היא שארבעת בתי התפילין של ראש צריכים להיות מצד אחד נפרדים לחלוטין, ומצד שני צמודים לחלוטין אחד לשני, ואסור להדביק אותם בדבק.
  בבתים "רוב פרוד" ארבעת בתי התפילין הנם בתים נפרדים, והם מוצמדים אחד לשני ע"י דבק חזק הנמצא בחלק התחתון הקרוב לתיתורא.
  בתים אלו מתבססים על הכלל ההלכתי של "רובו ככולו". רוב ההצמדה בן הבתים הנה ללא דבק, כך שנחשב שהבתים צמודים לחלוטין.
  בתקופה האחרונה, בעקבות עליית מחירי העורות, איכות בתים אלו ירדה. המפעלים שאנו בקשר אתם מפנים את העורות לרמה הגבוהה יותר, ורק מה שיוצא באיכות נמוכה מועבר להוספת דבק, והפיכתו לרוב פרוד.

 2. פרודות: בתים אלו הם בתים ברמת הידור גבוהה ובאיכות מצויינת.
  בבתים אלו מצמידים את ארבעת בתי התפילין ע"י קפל עור בתיתורא (בחלק התחתון). זווית הייבוש של קפל העור יוצרת עליהם לחץ שמצמיד אותם, ללא דבק.

 3. מקשה: ברוב בתי התפילין מוסיפים בתוך התיתורא חתיכת עור מרובעת נוספת כדי לעבות אותה, כך שהרצועה תעבור בצורה חלקה במעברתא.
  בתים "ממקשה" מיוצרים מראש מהחתיכות העבות יותר, כך שלא מוסיפים חתיכה זו.
  רבנים רבים טוענים שאין בכך הידור, ומאחר ובתים מבהמה גסה מיוצרים מחתיכת עור אחת, פרט לתוספת הזו, הם נכללים בהגדרת המשנה ברורה למקשה.
 

unnamed (4)הרצועות

רצועות התפילין הן רצועות עור שאיתם קושרים את התפילין לגוף.

הלכה למשה מסיני שרצועות אלו צריכים להיות צבועות בשחור.

הרצועות מיוצרות מעור פרה.
יש הבדלים בן הרצועות השונות באיכות הייצור, ובדרך הייצור- עבודת יד או מכונה.
על פי רוב הפוסקים, רצועות עבודת יד  מהודרות יותר מבחינה הלכתית.
ישנן רצועות השחורות משני הצדדים, כדי לצאת ידי חובה גם לשיטת הרמב"ם. היתרון הפרקטי הנוסף ברצועות אלו שלא רק שהם שחורים בשני הצדדים, אלא כל הרצועה ספוגה בצבע השחור כך שאם מתקלף חלק מהצבע הרצועה עדיין נשארת שחורה.
גם ברצועות אלו צריך להקפיד שלא יתהפכו תוך כדי הנחה, ושהצד המבריק יהיה לפי חוץ לכל האורך.
 
 

מעוניינים להזמין תפילין מהודרות לבנכם?
לחצו כאן והשאירו את פרטיכם