מיקום התפילין על הראש צריך להיות במקום מאוד מדוייק.
אדם שהניח את התפילין לא במקומם הנכון – כאילו לא הניח את התפילין ומברך על ההנחה ברכה לבטלה!

כמה הלכות חשובות יש לנו לגבי המיקום הזה:

  1. התפילין צריכים להיות בדיוק בין העיניים ("והיו לטוטפות בין עיניכם")
  2. במקום שורשי השיער – ולא מתחת ממנו.
  3. לכל היותר עד "סוף המקום שמוחו של תינוק רופס"

למעשה, הדברים מובאים בשולחן ערוך [סימן כ"ז סעיף ט'] "מקום הנחת תפילין של ראש מהתחלת עיקרי השער ממצחו עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס".
ועל דבריו כתב המשנה ברורה וזה לשונו: "ורבים נכשלים באיסור זה וטועים לומר שהקצה העליון מתחיל ממקום השיער ועיקר התפילין מונח על המצח ועוברים על איסור דאורייתא, דכל התפילין צריכין להיות מונחין במקום שיש קרחה דהיינו שיהיה אפילו קצה התחתון של התיתורא מונח על מקום התחלת עיקרי השער.
אבל אין להשגיח למי שיש לו שערות ארוכות ששוכבים עד חצי המצח להניח שם התפילין – כי התחלת מקום התפילין צריך להיות מהתחלת עיקרי השער שבפדחת ולמעלה, ויותר טוב להניח קצת למעלה משיעור זה, דהא מקום יש בראש להניח שתי תפילין כדי שלא ישמט למטה על המצח.
וכל המניחן על המצח הוא מנהג קראים ולא עשה המצווה. וכל בעל נפש יזהיר לחביריו וילמדם שלא יכשלו בזה כדי שלא יהיו ח"ו בכלל פושעי ישראל בגופן דזהו קרקפתא דלא מנח תפילין וגם הברכה הוי לבטלה דתפילין שמונחין שלא במקומן הוי כמונחין בכיסן".

כפי שמביא המשנה ברורה:
" וכל בעל נפש יזהיר לחביריו וילמדם שלא יכשלו בזה"

מוזמנים לצפות בהדרכה נהדרת מאת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל על אופן הנחת התפילין:

 

על מנת לסייע וללמד איך מגדילים ומקטינים את הקשרים השונים של תפילין של ראש,
גם כדי שתוכלו אתם להניח את התפילין במקומם הנכון, וגם כדי שתוכלו לסייע לאחרים –
הכנו במיוחד סרטוני הדרכה מפורטים שמסבירים איך לעשות זאת בקלות ובפשטות.

 

 

אודות מנחם גולדברג, ראש מרכז הסת"ם החינוכי קשר תפילין


השארת תגובה