כשכותבים ספר תורה, זו התרגשות גדולה.

אנו רואים חשיבות גדולה, בשיתוף רוכש התפילין ומשפחתו, בתהליך כתיבת ספר התורה.

בנוסף לקשר השוטף,
אנו מזמינים את רוכש ספר התורה ומשפחתו, לחווית ספר תורה.

החלק הראשון של החוויה נעשה בתחילת כתיבת הספר,
כאשר מעבר להתחלת הכתיבה ממש,
המשפחה זוכה ללמוד על כתיבת ספר התורה, בצורה מרתקת ומשתפת.
ממששים את הקלף,
מתנסים בכתיבה על קלף, עם נוצה ודיו.
צופים בתוכנת בדיקת הסת"ם ולדרך בה היא עובדת,
נחשפים לעולמו של סופר הסת"ם, ולמגוון הלכות.

החלק השני של החוויה נעשה לאחר סיום הכתיבה.
אנו מזמינים את רוכש הספר להשתתף ממש בתפירת יריעות ספר התורה.
תמיד מרגש לראות את השמחה וההתרגשות של בעל ספר התורה, כאשר הוא תופר בעצמו את היריעות.

וכמובן עם הכנסת ספר התורה לבית הכנסת,
ישנו טקס כתיבת האותיות, בו זוכים המשתתפים לסיים את כתיבת ספר התורה.