הכשר- הרב אליקים לבנון
הכשר- הרב ראובן עוזיאל
המלצה- הגאון הרב דוב ליאור
עם הגאון הרב דוב ליאור